Posted in Uncategorized

Sejarah Berdirinya Kerajaan Majapahit

Indonesia pada zaman dahulu merupakan zaman kerajaan-kerajaan dimana salah satu kerajaan yang pernah berjaya di Tanah Bumi Nusantara adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada zaman…

Continue Reading... Sejarah Berdirinya Kerajaan Majapahit