Sejarah Berdirinya Kerajaan Majapahit

Indonesia pada zaman dahulu merupakan zaman kerajaan-kerajaan dimana salah satu kerajaan yang pernah berjaya di Tanah Bumi Nusantara adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada zaman dahulu berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang berkuasa sekitar tahun 1293 sampai 1500 M. Pada puncak kejayaan kerajaan tersebut menjadikannya sebagai kemaharajaan raya yang hampir semua wilayah luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk, yang dimana kekuasaannya dari tahun 1350 sampai 1389. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan kekuasaan Majapahit sampai meliputi Sumatera, Singapura dan Thailand. Bukti bahwa kekuasaan kerajaan Majapahit di Thailand bahkan bisa di lihat dari bukti pengaruh kebudayaan, candi, corak bangunan, patung dan seni, serta ada penguruan silat bernama Kali Majapahit yang berasal dari Filipina.

Sejarah Berdirinya Kerajaan Majapahit

Sebelum berdirinya kerajaan Majapahit, ada kerajaan Singhasari yang menjadi kerajaan paling kuat yang berada di Jawa. Jayakatwang yang merupakan adipati Kediri, sudah menggulingkan dan membunuh Kertanegara. Jayakatwang atas saran Aria Wiraraja, memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, yang merupakan menantu Kertanegara. Raden Wijaya yang menyerah kepada Jayakatwang dan Raden Wijaya kemudian diberi hutan Tarik oleh Jayakatwang. Raden Wijaya membuka hutan itu dan menbangun desa baru. Desa yang dibangun oleh Raden Wijaya kemudian dinamai desa Majapahit. Nama desa Majapahit diambil dari buah maja, dan dimana rasa buah maja tersebut pahit.

Ketika pasukan dari Monggol tiba di Jawa, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan dari Monggol tersebut untuk bersama-sama bertempur melawan Jayakatwang. Dari pertempuran tersebut akhirnya berhasil menjatuhkan Jayakatwang. Setelah jayakatwang berhasil dijatuhkan, Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Monggolnya sehingga berhasil memaksa pasukan Monggol menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut dikarenakan mereka berada di negeri asing. Kerajaan Majapahit pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 saka, ditetapkan sebagai hari jadi Kerajaan Majapahit dan hari dinobatkan Raden Wijaya sebagai raja dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana.

Author: